Rugāju novada vidusskola

Rugāju novada vidusskola

Treneris:
Lauris Krēmers, Elmārs Rakstiņš

Kaspars Steļmačonoks

Dairis Stivriņš

Aleksis Galkins

Raivis Vīksniņš

Raitis Kontovs

Nikita Maksimovič

Ralfs Leons

Ralfs Aleksandrovs

Rinalds Dobrovoļskis

Markuss Aleksandrovs

Mareks Galkins

Renāte Ķikuste -Nagla

Linda Garā

Līga Brenča